Выбор Семинар

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Диагностическая постановка целей обучения. Таксономия Б.Блума. Способы разработки развивающих заданий по математике на основе таксономии Б.Блума

Завершен: 26 мая
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Эффективные стратегии и методы при подготовке к аттестации учащихся и учителей

Завершен: 20 мая
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Оқушылар мен мұғалімдерді аттестацияға дайындау кезіндегі тиімді стратегиялар мен әдістер

Завершен: 19 мая
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Мектеп жасына дейінгі ересек топ балаларының дивергентті ойлауын дамыту

Завершен: 13 мая
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Создание условий для гармонического развития личности детей с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и склонностей

Завершен: 12 мая
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Аутистік спектр бұзылыстары бар балаларды жалпы білім беретін мектепте психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу

Завершен: 06 мая
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной школе

Завершен: 05 мая
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Мұғалім практикасындағы педагогикалық зерттеулер: кезеңдер, тәжірибені жинақтау, нәтижелерді жариялау

Завершен: 29 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Педагогические исследования в практике учителя: этапы, организация, обобщение опыта, публикация результатов

Завершен: 28 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Заманауи білім беру жүйесінде Қ.Бітібаеваның «Ой тастау, ойланту, ойлау» технологиясымен әдебиетті оқытудың тиімді жолдары

Завершен: 21 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Технология работы школьной библиотеки

Завершен: 16 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Әлеуметтік педагогтың жұмысын ұйымдастыру

Завершен: 15 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Взаимодействие семьи и школы

Завершен: 14 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Үйден оқитын балалардың оқуын ұйымдастыру ерекшеліктері

Завершен: 08 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Особенности организации процесса обучения на дому

Завершен: 08 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Экологиялық мәдениеттілікке тәрбиелеуге арналған қашықтықтан білім беру технологиялары

Завершен: 01 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Дистанционные образовательные технологии для воспитания экологической культуры

Завершен: 31 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігі Қазақстан жаһандану жағдайында

Завершен: 26 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Конкурентоспособность высших учебных заведений Казахстана в условиях глобализации

Завершен: 25 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Робот техникасын қашықтықтан оқыту және чемпионаттар мен жобалық жарыстарға дайындық

Завершен: 11 марта
Продолжительность: 02:00:00