Выбор Семинар

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Тиімді қысқа мерзімді жоспарлау: Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарын тұжырымдау, смарт сабақ мақсаттарын қою

Завершен: 14 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Эффективное краткосрочное планирование: формулирование целей обучения по таксономии Блума, постановка smart -целей урока

Завершен: 13 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Креативті экономика жағдайында жас ұрпақты дамыту

Завершен: 07 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Развитие подрастающего поколения в условиях креативной экономики

Завершен: 06 апреля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Қозғалмалы ойындар және оларды дене шынықтыру сабақтарында өткізу

Завершен: 31 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Подвижные игры и их проведение на занятиях по физической культуре

Завершен: 30 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Оқушылардың жаратылыстану сауаттылығын дамытуға PISA форматындағы тапсырмаларды әзірлеу

Завершен: 25 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Разработка заданий формата PISA на развитие естественнонаучной грамотности учащихся

Завершен: 18 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Soft skills дағдыларын жоспарлау мен бағалау

Завершен: 17 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Soft skills: как формировать и оценивать на уроке?

Завершен: 16 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Оқытудың күтілетін нәтижелерін бағалау жетістіктері: критерийлер мен дескрипторларды әзірлеу, кері байланыс және рефлексия

Завершен: 11 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Деятельность учителя по организации работы по восполнению пробелов знаний у младшего школьника

Завершен: 10 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Әдістемелік қызмет - жаңа форматтағы мұғалімді қалыптастырудың тиімді құралы

Завершен: 04 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Методический сервис, как эффективное средство формирования педагога нового формата

Завершен: 03 марта
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

«Көркем еңбек» пәні бойынша білім беру процесін жобалау және жүзеге асыру

Завершен: 24 февраля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Организация процесса обучения в смешанном классе на уроке художественного труда

Завершен: 23 февраля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Образовательные модули STEM-технологий в дошкольном образовании

Завершен: 17 февраля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Мектепке дейінгі ұйымдарда заттық дамытушы ортаны балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес ұйымдастыру

Завершен: 16 февраля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Балаларға қосымша білім берудің негізгі бағыттары мен ерекшеліктері

Завершен: 09 февраля
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Основные направления и особенности дополнительного образования детей

Завершен: 10 февраля
Продолжительность: 02:00:00