Выбор Семинар

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында музыканы оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері

Завершен: 22 декабря
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті сабақтарында белсенді оқылым жаттығуларын әзірлеу

Завершен: 15 декабря
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Ways of engaging students: practice activities that work

Завершен: 14 декабря
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беруді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді ұйымдастыру

Завершен: 09 декабря
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования в дошкольных организациях

Завершен: 08 декабря
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Жасөспірімдердің ментальды денсаулығы мен өмірлік дағдыларын қалыптастыру және суицидтің алдын алу

Завершен: 03 декабря
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Формирование ментального здоровья и жизненных навыков, а также профилактика суицидального поведения среди подростков

Завершен: 02 декабря
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Коучинг - басқарудың және өзін-өзі дамытудың тиімді техникасы

Завершен: 25 ноября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Коучинг - эффективная техника управления и саморазвития

Завершен: 24 ноября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

БЖБ мен ТЖБ тапсырмаларын әзірлеу және ұйымдастыруға қойылатын талаптар

Завершен: 18 ноября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Требования к организации и разработке заданий СОР и СОЧ

Завершен: 17 ноября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Мінезінде қиындығы бар балалармен жүргізілетін жұмыс стратегиялары

Завершен: 11 ноября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Стратегии работы с поведенческими отклонениями подростков

Завершен: 10 ноября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

STEM-білім беру оқушылардың ғылыми- зерттеу дағдыларын дамытудың негізі

Завершен: 04 ноября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

STEM-образование - основа развития исследовательских навыков учащихся

Завершен: 03 ноября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Бастауыш сыныпта критериалды бағалауға арналған негізгі тәсілдері

Завершен: 28 октября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Основные подходы критериального оценивания в начальной школе

Завершен: 26 октября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Жалпы білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында әр түрлі сөйлеу бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыста нейропсихологиялық әдістер қолдану жолдары

Завершен: 21 октября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Нейропсихологические методы в логопедической работе с детьми, имеющими различные речевые нарушения, в условиях обновления содержания среднего образования Республики Казахстан

Завершен: 20 октября
Продолжительность: 02:00:00

prev
Просмотр
Стоимость участия: 2000 тг

Дене шынықтыру мұғалімінің педагогикалық шеберлігін арттыру және оқушылардың салауатты өмір салты дағдыларын қалыптастыру жолдары

Завершен: 14 октября
Продолжительность: 02:00:00