Білім беру мазмұнын жаңарту контексінде дене шынықтыру мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамыту

Описание курса

Білім беруді жаңғырту кезінде дене шынықтыру мұғалімдеріне талаптар қойылады, атап айтқанда:

Білім берудің философиясын, саясатын, әдіснамасын білу.

Болуы:

- педагогика, психология, әлеуметтану, оқытылатын пән және аралас пәндер бойынша іргелі дайындыққа қатысады;

- тұлғааралық қарым-қатынас, ынтымақтастық және серіктестік дағдылары;

- әдістемелік, педагогикалық, зерттеу мәдениетінің жоғары деңгейі.

Білу:

- заманауи АКТ пайдалана отырып, жаңа білім алу;

- стратегиялық ойлау, өз көзқарасын қорғау;

- өз қызметі мен оқушылардың денсаулығын талдау, диагностикалау, қорытындылау және мониторинг жүргізу.

Ғылыми, функционалдық, технологиялық сауаттылықты, оқытылатын және педагогикалық үдеріске заманауи тәсілдерді меңгеру.

Аталған талаптарды ескере отырып, ДК мазмұнына сұрақтар енгізілді:

- ҚР Білім беру жүйесін дамыту стратегиясы;

- "Дене шынықтыруды" оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану;

- Жаңа формациядағы педагогті даярлаудағы психологиялық-педагогикалық тәсілдер;

-Нәтижеге оқу-тәрбие үрдісін жетілдірудің заманауи тұжырымдамалары мен тәсілдері.

Уроки

  • 0 уроков
  • 72 часа