Тьюторлар

45 жазбадан 1-30 аралығы көрсетілген.
Математика

Бағыты: computer science

3 жыл

Ағылшын тілі

Бағыты: русский язык и литература, иностранный язык

9 жыл

Француз тілі

Бағыты: французский язык

20 жыл

Химия

Бағыты: химия

6 жыл

Биология

Бағыты: биология

6 жыл

Биология

Бағыты: биология

1 жыл

Орыс тілі және орыс әдебиеті

Бағыты: русский язык и литература

3 жыл

Ағылшын тілі

Бағыты: иностранный язык: два иностранных языка

17 жыл

Ағылшын тілі

Бағыты: иностранный язык: два иностранных языка

6 жыл

Физика

Бағыты: физика

15 жыл

Қазақстан тарихы

Бағыты: история и обществознание

21 жыл

Биология

Бағыты: общая медицина

5 жыл

Информатика

Бағыты: информационные системы

2 жыл

Орыс тілі және орыс әдебиеті

Бағыты: филология (русская)

10 жыл

Информатика

Бағыты: математика и вычислительная техника

10 жыл

Орыс тілі және орыс әдебиеті

Бағыты: русский язык и литература

15 жыл

Математика

Бағыты: математика

40 жыл

Физика

Бағыты: математика и физика

16 жыл

Физика

Бағыты: физика и вычислительная техника

15 жыл

География

Бағыты: география

15 жыл

Қазақ тілі және әдебиет

Бағыты: филология, қазақ филологиясы

10 жыл

Француз тілі

Бағыты: французский и немецкий языки

20 жыл

География

Бағыты: география

10 жыл

Информатика

Бағыты: математика и информатика

10 жыл