Семинар таңдау

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Мектеп жасына дейінгі ересек топ балаларының дивергентті ойлауын дамыту

Дейін: 13 мая, 16:00 - 13 мая, 18:00
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Создание условий для гармонического развития личности детей с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и склонностей

Аяқталды: 12 мая
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Аутистік спектр бұзылыстары бар балаларды жалпы білім беретін мектепте психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу

Аяқталды: 06 мая
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной школе

Аяқталды: 05 мая
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Мұғалім практикасындағы педагогикалық зерттеулер: кезеңдер, тәжірибені жинақтау, нәтижелерді жариялау

Аяқталды: 29 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Педагогические исследования в практике учителя: этапы, организация, обобщение опыта, публикация результатов

Аяқталды: 28 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Заманауи білім беру жүйесінде Қ.Бітібаеваның «Ой тастау, ойланту, ойлау» технологиясымен әдебиетті оқытудың тиімді жолдары

Аяқталды: 21 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Технология работы школьной библиотеки

Аяқталды: 16 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Әлеуметтік педагогтың жұмысын ұйымдастыру

Аяқталды: 15 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Взаимодействие семьи и школы

Аяқталды: 14 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Үйден оқитын балалардың оқуын ұйымдастыру ерекшеліктері

Аяқталды: 08 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Особенности организации процесса обучения на дому

Аяқталды: 08 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Экологиялық мәдениеттілікке тәрбиелеуге арналған қашықтықтан білім беру технологиялары

Аяқталды: 01 апреля
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Дистанционные образовательные технологии для воспитания экологической культуры

Аяқталды: 31 марта
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігі Қазақстан жаһандану жағдайында

Аяқталды: 26 марта
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Конкурентоспособность высших учебных заведений Казахстана в условиях глобализации

Аяқталды: 25 марта
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Робот техникасын қашықтықтан оқыту және чемпионаттар мен жобалық жарыстарға дайындық

Аяқталды: 11 марта
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Обучение робототехнике в онлайн и офлайн формате

Аяқталды: 10 марта
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Менеджмент – педагогикалық қызметтің негізі

Аяқталды: 17 марта
Ұзақтығы: 02:00:00

prev
Қарау
Қатысу бағасы: 2000 тг

Менеджмент – основа педагогической деятельности

Аяқталды: 16 марта
Ұзақтығы: 02:00:00