Курсты таңдау

Курсты таңдау
Қарау
Бағасы: 20500.00 тг

Развитие профессиональной компетентности учителя физической культуры в контексте обновления содержания образования

Басталуы: 06.12.2021, 00:00
Курс ұзақтығы: 72
Қаралды:
Қатысушылар: 0
Курс тілі: Орысша
Курс түрі: Біліктілігін арттыру үшін
Білім беру мекемесі: Арнайы білім беру ұйымдары

Учебно-методический комплекс курсов переподгнотовки педагогических кадров «Развитие профессиональной компетентности учителя физической культуры в контексте обновления содержания образования» (далее - УМК) предназначена для обучения учителей физической культуры организаций образования (далее - ОО).

УМК направлена на получение необходимого объема знаний по современным подходам к проектированию и реализации деятельности учителя физкультуры организаций образования (далее - ОО).

Қарау
Бағасы: 20500.00 тг

Білім беру мазмұнын жаңарту контексінде дене шынықтыру мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамыту

Басталуы: 06.12.2021, 00:00
Курс ұзақтығы: 72
Қаралды:
Қатысушылар: 0
Курс тілі: Қазақша
Курс түрі: Біліктілігін арттыру үшін
Білім беру мекемесі: Арнайы білім беру ұйымдары

Білім беру ұйымдарының дене шынықтыру мұғалімдеріне арналған "білім беру мазмұнын жаңарту контексінде дене шынықтыру мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту" біліктілікті арттыру курсының оқу-әдістемелік кешен

Қарау
Бағасы: 20500.00 тг

Инклюзивное образование в условиях реализации обновленного содержания образования для детей с особыми образовательными потребностями

Басталуы: 11.10.2021, 00:00
Курс ұзақтығы: 80
Қаралды:
Қатысушылар: 0
Курс тілі: Орысша
Курс түрі: Біліктілігін арттыру үшін
Білім беру мекемесі: Арнайы білім беру ұйымдары

Лекционный материал предоставляет слушателям основные направления и принципы государственной политики в системе среднего образования в условиях внедрения новой модели аттестации педагогических работников, Государственной Программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, Закона РК «О статусе педагога», утверждёнными нормативно-правовыми актами инклюзивного образования.    

Условия и порядок проведения аттестации регулируется Приказом МОН РК от 27 января 2016 года № 83 «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, и иных гражданских служащих в сфере образования и науки».

 

Қарау
Бағасы: 20500.00 тг

Білім беруде ерекше қажеттіліктері бар балаларға жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу аясында инклюзивті білім беру

Басталуы: 11.10.2021, 00:00 - Оканчания: 20.10.2023, 00:00
Курс ұзақтығы: 80
Қаралды:
Қатысушылар: 0
Курс тілі: Қазақша
Курс түрі: Біліктілігін арттыру үшін
Білім беру мекемесі: Арнайы білім беру ұйымдары

           Курстың спикері – Сейтжапарова Асия Сейтгалиевна, Тараз қ.  «Intellectum Тараз» балалар орталығында  психолог, инклюзивті балалармен жұмыс жасайтын нейропрактик, нейропсихолог. 

Курс барысында білім алушылар өздерінің ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілігін кеңейтеді, курс бойынша электрондық оқу-әдістемелік материалдарды және дербес қашықтықтан кеңес алады, тестілеу арқылы өздерінің оқу жетістіктерін бағалауға қатысады. Сабақтар аптасына 2 рет ыңғайлы кешкі уақытта онлайн форматта өтеді. Қорытынды құжат біліктілікті арттыру туралы сертификаттың түпнұсқасы болып табылады.